Onthaal   |   Contact   |   Sitemap   | NL | FR
Historiek

De Federatie van Belgische Expertenverenigingen, verkort FEBEX, telt voor het ogenblik 16 leden expertenverenigingen.

Op het initiatief van drie verenigingen werd de federatie opgericht eind 2000.

Op 16 januari 2003 werden de statuten van FEBEX ondertekend door afgevaardigden van 8 verenigingen van experten, en gepubliceerd in het staatsblad.

De stichtende leden van FEBEX zijn, in alfabetische orde:

  • ABEX : Associatie van Belgische Experten
  • ARSON SUB CLUB : Vereniging van experten in de strijd tegen verzekeringsfraude
  • BAMTES : Belgische Associatie van Maritiem Technische Experten
  • CEJA-KGSO : Belgische Kamer van Deskundigen gelast met Gerechtelijke en Scheidsrechterlijke Opdrachten
  • CNEAB–NCDAB : Nationaal College van Deskundigen Architecten van België
  • GEBCAI : Beroepsvereniging van de experten in Brand Ongevallen en Algemene Risico’s (BOAR)
  • KRID : Kamer van geregistreerde Ingenieur-Deskundigen - KVIV.
  • UBG–BUL : Belgische Unie van Landmeters experten
<<<