Onthaal   |   Contact   |   Sitemap   | NL | FR
NCDAB vzw

Uitnodiging: DE PRAKTIJK VAN HET
GERECHTELIJK
DESKUNDIGENONDERZOEK

Geachte collega,
Beste aspirant deskundige,

 

Het Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten van België vzw heeft het genoegen u persoonlijk uit te nodigen om haar OPLEIDINGSCURSUS te volgen:

 

                De Praktijk van het Gerechtelijk Deskundigenonderzoek

 

Tijdens de vier cursusdagen maakt u in detail kennis met het gerechtelijk deskundigenonderzoek en verneemt u alles of bijna alles over:

 

- het profiel waaraan een deskundige moet beantwoorden

- de te volgen regels bij een aanstelling

   - de eventuele installatievergadering

  - de aanvangsvergadering

  - het voor- en het eindverslag

   - hoe een verzoening verloopt

- hoe dit alles in de praktijk wordt georganiseerd onder meer aan de hand van een test-case studie.

   De lessen worden gegeven door magistraten, advocaten, ir. architecten en architecten, allen prominenten binnen hun vakgebied.

Het volgen van onze cursus Gerechtelijk is één van de verplichtingen waaraan moet worden voldaan bij de aanvaarding als effectief lid, erkend in de categorie juridisch of gecoöpteerd lid van het College (NCDAB vzw).

Mocht u nog geen plannen hebben in die richting, dan nog is het goed om weten hoe een gerechtelijke procedure te voorkomen en hoe zich te gedragen als u er toch bij betrokken wordt.

Om opgenomen te worden in het NATIONAAL Register van Deskundigen is het volgen van dergelijke cursus te zien als eerste stap om te voldoen aan die wettelijke verplichting.

De cursus gaat door te Gent, Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401.

De lessencyclus omvat vier volledige dagen van 08:30 tot 18:00 uur en dit telkens op
vrijdag 2, 9, 16 en 23 maart 2018.

Het programma van de cursus "De praktijk van het gerechtelijk deskundigenonderzoek" treft u  hier.

Onze cursus komt in aanmerking voor de permanente vorming opgelegd door de Orde van Architecten.

Met confraternele groeten,

Het bestuur van het NCDAB vzw

 

Kathy VANHULLE                                            Willy VANDER LAENEN

Secretaris                                                          Voorzitter

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER

                                            Cursus:

DE PRAKTIJK VAN HET GERECHTELIJK
DESKUNDIGENONDERZOEK

                  

 

Ik, ondergetekende :.......................................................................................................................

 

Tel.:................................................................................................................................................

 

Schrijf mij in voor:

            Activiteit:     Cursus: “De Praktijk van het Gerechtelijk Deskundigenonderzoek.”

            Datum:         Vrijdag 2, 9, 16 en 23 maart 2018

            Plaats:          Gerechtsgebouw Gent, Opgeëistenlaan 401

 

 

 

 

en stort het passende bedrag op rekeningnummer 001-3294636-10 van het “NCDAB vzw”  

(IBAN: BE41 0013 2946 3610 – BIC: GEBABEBB) met vermelding van de naam van de aanwezige persoon en “Cursus G2018. U ontvangt dan per kerende de bevestiging van inschrijving en factuur.

 

Te storten bedrag: 

o   Voor leden NCDAB en ABEX:                                           700,00 € + 21% BTW =    847,00 €

o   Voor leden NAV en leden aangesloten bij FEBEX:         900,00 € + 21% BTW = 1.089,50 €

o   Voor niet-leden:                                                           1.150,00 € + 21% BTW = 1.391,50 €

         

Gezien de STRIKTE BEPERKTHEID aan plaatsen, zal de inschrijving pas geldig zijn NA overschrijving van het gepaste bedrag en bevestiging door het NCDAB vzw.

 

o Zal niet deelnemen aan deze cursus, maar wens opnieuw uitgenodigd te worden voor de volgende cursus.

 

o Wens op de hoogte gehouden te worden van alle toekomstige activiteiten van het NCDAB vzw.

 

o Ben geen lid van het NCDAB vzw maar wens meer info over het NCDAB vzw om lid te worden. 

 

 

Niet leden vullen hieronder hun juiste contact- & facturatiegegevens in (in DRUKLETTERS aub.!):

 

 

Contactadres :.................................................................................................................................

 

Facturatieadres :.............................................................................................................................

 

Fax:.................................................................... BTW-nr.:.............................................................

 

Mailadres:.......................................................................................................................................

 

Handtekening: ............................................................................................   dd. ….... / …..... / …….

 

Inschrijvingsformulier terug te bezorgen aan:

Via mail naar Info@NCDAB.be


<<<