Onthaal   |   Contact   |   Sitemap   | NL | FR
Doelstellingen

De doelen van de federatie zijn de volgende:

 • Het samenbrengen van beroepsverenigingen waarvan de leden het beroep van expert uitoefenen ;
 • De morele en de materiele belangen gemeenschappelijk aan alle aangesloten verenigingen beschermen en bevorderen ;
 • De middelen onderzoeken die de problemen in verband met hun beroepsactiviteit kunnen helpen oplossen ;
 • De professionele, economische en sociale problemen betreffende de gemeenschappelijke activiteiten van deskundigen bestuderen ;
 • De initiële en permanente vorming van de deskundigen bevorderen ;
 • De erkenning van de titel van deskundige verkrijgen ;
 • De kwalificatie van de deskundigen die lid zijn van de verenigingen te harmoniseren, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de verenigingen en beroepen die erin vertegenwoordigd zijn ;
 • Op regionaal, communautair, federaal en internationaal niveau de verenigingen die aangesloten zijn vertegenwoordigen bij de overheid, de andere organisaties, de internationale instellingen in het algemeen, bij elke openbare of privé - instelling, die de gemeenschappelijke bezigheidsterreinen kan aanbelangen ;
 • De werking van de aangesloten verenigingen op elkaar afstemmen ;
 • Oprichten van en/of deelnemen aan alle verenigingen van gemeenschappelijk, professioneel of sociaal belang ;
 • In het algemeen de gemeenschappelijke doelstellingen van de verenigingen na te streven op gewestelijk, communautair, federaal en internationaal vlak ;

Ieder aangesloten vereniging zal haar eigenheid, en al haar middelen betreffende haar eigen belangen behouden.

In het raam van deze gestelde doelen, wenst de Federatie een vertegenwoordigende rol te spelen bij de verschillende instanties op het gebied van de expertise, en ook op het gebied van de gerechtsexpertise.  

De statuten kan U hier downloaden
<<<