Onthaal   |   Contact   |   Sitemap   | NL | FR
Filosofie

Elk lid van FEBEX blijft verantwoordelijk voor de eigen procedure i.v.m. de beoordeling en aanvaarding van nieuwe leden binnen de eigen beroepsvereniging.

FEBEX stelt als overkoepelende federatie niettemin een Algemene Richtlijn op, met specifieke criteria die in de aanvaardingsprocedure van de aangesloten beroepsverenigingen dienen te worden gerespecteerd, om te beantwoorden aan de minimale kwaliteitseisen die binnen FEBEX worden vooropgesteld, teneinde een gelijkwaardige procedure en gelijkwaardige eisen voor aanvaarding bij de verschillende leden te bekomen.

Door zich te conformeren naar deze geharmoniseerde toelatingsprocedure zullen leden van FEBEX hun leden kunnen aanvaarden volgens een procedure, die gelijkwaardig is met een individuele certificatie door een onafhankelijke instantie vervangt.

FEBEX zal zich organiseren om de toepassing van de geharmoniseerde aanvaardingsprocedure te auditeren bij haar leden.

Op deze wijze wil FEBEX aan de rechtbanken en andere opdrachtgevers een lijst van competente deskundigen ter beschikking stellen, die de deontologische regels opgesteld door FEBEX zullen volgen.

In haar hoedanigheid van beroepsfederatie stelt FEBEX zich tot doel om te waken over de professionele kwaliteit van de individuele leden der aangesloten beroepsverenigingen.

Deze bekommernis gaat naar twee specifieke terreinen :

a) de beoordelingscriteria die door elke aangesloten beroepsvereniging worden gehanteerd, in het kader van een aanvaardingsprocedure voor nieuwe individuele leden ;

b) het toezicht bij elke beroepsvereniging op de permanente vorming of bijscholing van haar individuele leden ;

Elke ledenvereniging van FEBEX zal de andere ledenverenigingen informeren omtrent de schrapping om zwaarwichtige redenen van individuele leden.

 

<<<