Onthaal   |   Contact   |   Sitemap   | NL | FR
De nieuwe Belgische wetgeving inzake arbitrage

UITNODIGING

KRID nodigt u uit op de contactvergadering op

dinsdag  12 november om 19.00 uur
in het Ingenieurshuis, Desguinlei 214, 2018 Antwerpen

met als agenda 

De nieuwe Belgische wetgeving inzake arbitrage

Een niet te missen uiteenzetting voor iedereen die met arbitrage te maken krijgt.

 

Spreker:  mr. Luc Demeyere

Sinds 1 september 2013 is de gewijzigde wetgeving inzake arbitrage in werking getreden.

 

Deskundigen die, naast opdrachten ontvangen van de rechtbanken ook optreden als arbiter in arbitrageprocedures, dienen rekening te houden met de gewijzigde wetgeving teneinde te vermijden dat een rechtbankprocedure aanleiding zou zijn tot vernietiging van de arbitrale uitspraak.  Het is dan ook noodzakelijk de grote lijnen van deze gewijzigde wetgeving te kennen.

 

Wie kan ons hierover beter duidelijkheid verschaffen dan mr. Luc Demeyere? Hij is immers n van de leden van de werkgroep die de wijzigingen, die door de wetgever werden goedgekeurd op 16-05-2013, heeft voorbereid

Programma
19.00 uur   Ontvangst
19.15 uur   Koud buffet
20.15 uur   De nieuwe Belgische wetgeving inzake arbitrage : uiteenzetting en vraagstelling door mr. Luc Demeyere
22.00 uur   Einde

Inschrijving
Ten laatste op donderdag 7 november - 12.00 uur - uitsluitend via
www.kviv.be/arbitrage

Deelnamekosten (factuur wordt toegestuurd):
35 voor KRID-leden
 40 voor niet-leden KRID (vooraf over te schrijven op rkn 320-0439263-20 IBAN BE28 3200 4392 6320 BIC BBRU BE BB met vermelding KRID - arbitrage)

Voor wie?
Deze KRID-contactvergaderingen staan open voor al wie interesse heeft voor de behandelde materie, dus ook voor niet-deskundigen. De leden van de FEBEX-verenigingen worden tevens uitgenodigd.

Inschrijven en meer info op www.kviv.be/arbitrage   en via
Christine Beckers
KRID vzw
Ingenieurshuis - KVIV
Desguinlei 214
B-2018 Antwerpen 1
Tel.
+32-(0)3-260 08 50

Datum : 24/10/2013 17:45:07
Bron : KRID vzw