Onthaal   |   Contact   |   Sitemap   | NL | FR
Registratie aannemers : belangrijke info !

Federale Overheidsdienst
FINANCIEN
 
1030 Brussel, 15/03/2011
North Galaxy
Koning Albert II-laan, 33
 
Corr.:
De Wit Christian
tel.: 0257.625.25
christian.dewit@minfin.fed.be
 
Betreft: ons vorig bericht begin 2011 ivm de verlenging abonnement bijwerkingen aannemers
 
 

Mijnheer, Mevrouw,

Betreffende uw abonnement op de bijwerkingen van de gegevens der geregistreerde aannemers deel ik U het volgende meeÖ.

In mijn vorig bericht schreef ik :

De Ministerraad heeft op 8 oktober 2010 een voorontwerp van wet goedgekeurd met het oog op de vervanging van de huidige registratieprocedure als aannemer.

Het voorontwerp van wet voert het principe van automatische registratie in (op basis van welbepaalde activiteiten in de Kruispuntbank van Ondernemingen), richt een geschillencommissie op en heft de huidige provinciale registratiecommissies op.

De inwerkintreding werd toen vastgesteld op 1 januari 2011.

Maar tot op heden, 4 januari 2011, werd de Wet nog niet gepubliceerd in het Staatsblad, noch de uitvoeringsmaatregelen eromtrent.

De nieuwe regeling is bijgevolg niet op de vooropgestelde datum in werking getreden.

Het is op dit ogenblik niet duidelijk op welk ogenblik dat het wel zal gebeuren, maar waarschijnlijk in de loop van het eerste semester van 2011.

Daarom vragen we U om, in tegenstelling tot voorheen, NIET meer te betalen voor de bijwerkingen van een heel jaar.

Aangezien het momenteel waarschijnlijk lijkt dat er nog 3 bijwerkingen zullen verstuurd worden, verzoeken we U het bedrag te betalen voor maximum 3 maanden namelijk 111,00 Euro.

Nu blijkt echter dat de vroegere registratieprocedure nog een tijd zal blijven gelden.

Aan diegenen, zoals U, die voor de eerste drie maanden van 2011 betaald hebben, vragen we geen bijkomende betaling voor de verdere leveringen van bijwerkingen in 2011.

Het is onmogelijk U een "correcte" bijkomende betaling te vragen aangezien het momenteel onduidelijk is hoelang die vroegere registratieprocedure nog van kracht blijft.

Bijgevolg zult U uw maandelijkse bijwerkingen zonder voorafgaande betaling blijven ontvangen.

Met de meeste hoogachting,

C. De Wit
Inspecteur

Datum : 15/04/2011 15:36:59
Bron : FOD financiŽn