Onthaal   |   Contact   |   Sitemap   | NL | FR
Cursus: Prakijk van het gerechtelijk deskundigenonderzoek

 

DE PRAKTIJK VAN HET
GERECHTELIJK
DESKUNDIGENONDERZOEK

                                                                                                                                         

   


Geachte,

 

Het Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten van Belgi vzw heeft het genoegen U persoonlijk uit te nodigen op haar OPLEIDINGSCURSUS:

 

De Praktijk van het Gerechtelijk Deskundigenonderzoek.

 

Tijdens de drie cursusdagen maakt U in detail kennis met het gerechtelijk deskundigenonderzoek, en verneemt U (bijna) alles over:

 

-         De sinds december 2009 in voege zijnde gewijzigde wetgeving, en het NIEUWE in de senaat geagendeerde WETSVOORSTEL van het gerechtelijk wetboek over het deskundigenonderzoek;

-         het profiel waaraan een deskundige moet beantwoorden en volgens welke regels de aanstelling, de ev. installatievergadering, aanvangsvergadering, het voorverslag en het eindverslag, mogelijke verzoening moeten verlopen;

-         hoe dit alles in de praktijk wordt georganiseerd, onder meer aan de hand van een rollenspel;

 

Het gedetailleerde programma (onder voorbehoud) vindt u in bijlage bij deze brief.

 

De lessen worden gegeven door magistraten, advocaten, ir. architecten en architecten, allen prominenten binnen hun vakgebied.

 

Het volgen van onze cursus Gerechtelijk is n van de verplichtingen waaraan moet worden voldaan bij de aanvaarding als effectief lid, erkend in de categorie juridisch en 'gecopteerd' van het College (NCDAB vzw). Mocht U nu nog geen plannen koesteren in die richting, dan nog is het goed om weten hoe een gerechtelijke procedure te voorkomen, -partijen te verzoenen dus-, en hoe zich te gedragen als U er toch bij betrokken mocht raken.

Het volgen van deze cursus zal ook een eerste stap zijn om te kunnen opgenomen worden op de lijst van experten die door de Rechtbank worden aangeduid, nl. het in het nieuwe wetsvoorstel opgenomen NATIONAAL REGISTER VAN DESKUNDIGEN.

 

Deze lessencyclus omvat 3 volledige dagen, en wel op vrijdag 14, 21 en 28 maart 2014 en zal doorgaan te Gent Gerechtsgebouw, telkens van 09:00 tot 17:30 uur.

 

Bij het onthaal 's morgens kan U vanaf 8:30 u. op adem komen met een onthaalkoffie, en zowel in de loop van de voor- als van de namiddag wordt een koffiepauze gehouden.

's Middags is een lunch voorzien. We sluiten af met een feestelijke receptie in de vooravond van de laatste lesdag, waarop U een attest van deelname ontvangt.

 

 

Diegenen die ditmaal niet kunnen aanwezig zijn, of zich te laat inschrijven, verwijzen wij door naar latere sessies. U zal echter hiervoor slechts opnieuw worden uitgenodigd wanneer U nu Uw interesse meldt via het ingesloten antwoordformulier.

Bij gelegenheid van deze uitgebreide mailing willen wij ons adressenbestand actualiseren. Gelieve het bijgevoegde antwoordformulier terug te sturen, of te faxen, om:

 -   Uw aanwezigheid op, of interesse voor de cursus te melden;

 -   Uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te vervolledigen;

 -   te melden of U al dan niet verder nieuws van ons wil blijven ontvangen.

 

In afwachting van deze antwoorden groet ik U,

 

Met de meeste hoogachting.

 

 

 

Andr Bauwens

Voorzitter NCDAB vzw

Architect Deskundige 

 

 

Korting op lidgeld 2014:

 

De NIET leden die 950,00 +BTW betalen, en die effectief lid of stagiair worden voor 2014 kunnen wij een korting bieden van 30% op het betreffende lidgeld van 2014.

 

 

 

SCHEMA OPLEIDINGSCURSUS (in open debatvorm):

DE PRAKTIJK VAN HET GERECHTELIJK DESKUNDIGENONDERZOEK

Plaats: GERECHTSGEBOUW GENT- Auditorium - Datum: 14, 21 & 28 maart 2014

 

DAG

DATUM

uur

VOORMIDDAG

 

9:00

tot 9:15

Inleiding

Arch. deskundige Andr BAUWENS

NCDAB vzw   Voorzitter

 


1
 GENT

Vrijdag 14 maart 14

9:15

tot 10:30

H 01: De plaats van het Deskundigen-onderzoek in het burgerlijk proces

Rechter Alexander FORRIER
vrederechter in het vierde kanton Gent

 

10:45

tot 13:00

H 02: JURIDISCH 

(Rechtsmacht Wetgeving advocatenkosten)

Meester  Wouter NEVEN, advocaat
NCDAB vzw Juridisch assessor

 

uur

NAMIDDAG

 

14:00

tot

15:30

H 03:

Aanstelling & aanvaarding opdracht

Arch. Deskundige Joost Beke

NCDAB vzw ondervoorzitter

15:45

tot

17:30

 H 04:  

Profiel van de deskundige

Rechter Antoine LYSENS
Voorzitter Rechtbank Koophandel Tongeren

 

 

 

DAG

DATUM

uur

VOORMIDDAG

9:00

tot 10:45

H 05: Aanvangsvergadering en
HET VOORVERSLAG

Prof. Ir. Arch. Desk. R. DE LATHOUWER NCDAB vzw lid


2
 GENT

Vrijdag 21 maart 14

11:00

tot 12:30

H 06:

MINNELIJKE REGELING, VERZOENING

Ir., Arch. deskundige Luc RIMANQUE
NCDAB vzw Aanvaardingscommissie

 

uur

NAMIDDAG

 

13:30

tot 15:15

H 07: EINDVERSLAG: 

Inhoudende geschreven debat + conclusie

Arch. deskundige Willy VANDER LAENEN
NCDAB vzw Penningmeester

 

15:30

tot

17:00

H 08: (VEILIGHEIDS)MAATREGELEN

bij gerechtsexpertise

Meester Pascal MALLIEN, advocaat
NCDAB vzw lid

17:00

tot 17:30

H 12:

Enscenering expertise:

Voorstelling CASE en opdracht

Arch.deskundige Kris Minnen

NCDAB vzw Bestuurslid

 

                                                                                                                                            

DAG

DATUM

uur

VOORMIDDAG

9:00

tot 10:45

H 09: Bemiddeling mediatietechnieken

Meester LIPS, Advocaat


3
 GENT.

Vrijdag 28 maart 14

11:00

tot 12:30

H 10: Onderzoekstechnieken

Arch. Deskundige Joost Beke

NCDAB vzw Penningmeester

 

uur

NAMIDDAG

13:30

tot 15:00

H 11: Het ethische aspect

Mevr. Christiane VANDEPUTTE
Ere - Vrederechter

15:15

tot 16:30

H 12:

Enscenering expertise

Arch.deskundige Kris Minnen

NCDAB vzw Bestuurslid

16:30

tot .

S L O T

Receptie met uitreiking certificaten voor het volgen der volledige cursus

Uitreiking certificaten door

Mevr. Christiane VANDEPUTTE

Ere - Vrederechter

 

 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER

                                     Cursus:

DE PRAKTIJK VAN HET GERECHTELIJK
DESKUNDIGENONDERZOEK

                  

  

Ik, ondergetekende :........................................................................................................................

 

Tel.:................................................................................................................................................

 

Schrijf mij in voor:

 

            Activiteit:     Cursus: De Praktijk van het Gerechtelijk Deskundigenonderzoek.

 

            Datum:         Vrijdag 14, 21 en 28 maart 2014

            Plaats:          Gerechtsgebouw Gent, Opgeistenlaan 401

 

 

Aankruisen wat van toepassing is:

 

o Ben lid van het NCDAB vzw

 

o Ben geen lid van het NCDAB vzw

 

o Zal deelnemen aan de bovenvermelde cursus

 

en stort het passende bedrag op rekeningnummer 001-3294636-10 van het NCDAB vzw  

(IBAN: BE41 0013 2946 3610 BIC: GEBABEBB) met vermelding van de naam van de aanwezige persoon en Cursus G2014. U ontvangt dan per kerende de bevestiging van inschrijving en factuur.

 

Te storten bedrag:  

Voor Leden (priv of gerechtelijk):  600,00 + 21% BTW =         726,00

Voor leden NAV en FEBEX:                750,00 + 21% BTW =         907,50

Voor Niet-Leden:                               950,00 + 21% BTW =      1.149,50

         

Gezien de STRIKTE BEPERKTHEID aan plaatsen, zal de inschrijving pas geldig zijn NA overschrijving van het gepaste bedrag en bevestiging door ons.

 

o Zal niet deelnemen aan deze cursus, maar wens opnieuw uitgenodigd te worden voor de volgende cursus.

 

o Wens op de hoogte gehouden te worden van alle toekomstige activiteiten van het NCDAB vzw.

 

o Ben geen lid van het NCDAB vzw maar wens meer info over het NCDAB vzw om lid te worden. 

 


 

Niet leden vullen hieronder hun juiste contact- & facturatiegegevens in (in DRUKLETTERS aub.!):

 

 

 

Contactadres :.................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

Ev.

Facturatieadres :..............................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

 

Fax:.................................................................... BTW-nr.:.............................................................

 

 

Mailadres:.......................................................................................................................................

 

 

Handtekening: ............................................................................................   dd. .... / ..... / 2014.

 

Inschrijvingsformulier terug te bezorgen aan:

Per fax: +32 (0)2 252 58 75 of via mail naar Info@NCDAB.be

 

Datum : 19/02/2014 14:27:37
Bron : NCDAB

Archief nieuwsberichten Febex
19/02/2014 : Cursus: Prakijk van het gerechtelijk deskundigenonderzoek
24/10/2013 : De nieuwe Belgische wetgeving inzake arbitrage
10/05/2012 : CD&V wil nationaal register voor gerechtsdeskundigen
07/05/2012 : Ambtshalve advies over het statuut en de kwaliteit van gerechtsdeskundigen
15/04/2011 : Registratie aannemers : belangrijke info !

Klik hier en raadpleeg het volledige nieuwsarchief van Febex.