De Federatie van Belgische Expertenverenigingen, verkort FEBEX, groepeert vertegenwoordigt deskundigenverenigingen, verdedigt de belangen van de deskundigen en verzorgt hun promotie.

FEBEX stelt als overkoepelende federatie niettemin een Algemene Richtlijn op, met specifieke criteria die in de aanvaardingsprocedure van de aangesloten beroepsverenigingen dienen te worden gerespecteerd, om te beantwoorden aan de minimale kwaliteitseisen die binnen FEBEX worden vooropgesteld, teneinde een gelijkwaardige procedure en gelijkwaardige eisen voor aanvaarding bij de verschillende leden te bekomen.

Door zich te conformeren naar deze geharmoniseerde toelatingsprocedure zullen leden van FEBEX hun leden kunnen aanvaarden volgens een procedure, die gelijkwaardig is met een individuele certificatie door een onafhankelijke instantie vervangt.


De verenigingen dekken een brede waaier van domeinen, gaande van deskundigen architecten en ingenieurs in diverse domeinen, vastgoeddeskundigen, deskundigen in kunst en antiek, maritieme experts, experten ter voorkoming van verzekeringsfraude, informaticadeskundigen tot landmeterexperten.

Wens je meer informatie te bekomen over een bepaald lid?  Klik dan hier beneden op het gewenste logo of kies in het menu voor “leden”. Wens je zelf lid te worden? Neem dan contact met ons op


Noordstraat 76
1000 Brussel
België

KBO 0864.295.833


Joost BEKE, voorzitter
Tel.: 0475 68 21 35

info@febex.be