Agenda

FEBEX COLLOQUIUM dd. 23.03.2023 

Gerechtsdeskundigen anno 2023 = Alternatieve expertises 

Daar waar gerechtsexpertises duur zijn en lang duren (volgens de meesten …), daar waar de rechter de voor hen meest geschikte onderzoeksmaatregel kiest, wordt er meer en meer gebruik gemaakt van alternatieven: mini-expertises, plaatsbezoek met de rechter, minnelijke expertises volgens de regels van art. 962-991 Ger.W., …  De invulling van de procedure hangt dikwijls af van regio (arrondissement, stad) of persoon.

Tijdens deze vijfde editie van dit jaarlijkse congres ism FEBEX – ABEX – KGSO ligt de focus op de verschillende expertises die niet de klassieke procedures zijn. Traditioneel komen er eerst een aantal keynotesprekers aan het woord en wordt in de namiddag debat gevoerd door actoren vanuit diverse invalshoeken, verschillende participanten uit de wereld van de gerechtsexpertises, i.c. rechters, advocaten en experten delen ons hun ervaringen mee met betrekking tot deze alternatieve procedures.

  • Accreditatie:
    Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
  • Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) : Erkenning aangevraagd
  • Orde van de Brusselse balie : Erkenning aangevraagd

Datum :23 03 2023 

Adres: Washingtonstraat 40 – 1050 Brussel

Prijs (incl. btw) € 223,85

INSCHRIJVEN op deze link 

———————————————————————————————————————————————————-

Het Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten van België heeft het genoegen U uit te nodigen om haar OPLEIDINGSCURSUS te volgen in Gent:  

De Juridische Opleiding Gerechtsdeskundigen

telkens op vrijdag 3, 10, 17, 24 maart 2023

Tijdens de vier cursusdagen maakt u in detail kennis met het gerechtelijk deskundigenonderzoek en worden volgende onderwerpen behandeld:

– de rechterlijke organisatie in burgerlijke zaken, algemene principes bewijsrecht en bewijsmiddelen,

– het deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken: de aanstelling van de deskundige, het verloop van het onderzoek en het verslag, tussenkomst van de rechter, erelonen en kosten,

– de rechterlijke organisatie in strafzaken en de algemene principes van bewijsrecht en vooronderzoek,

– het deskundigenonderzoek in strafzaken: de aanstelling van de deskundige, het verloop van het onderzoek en het verslag, wettelijke vergoeding en tarifering,

– de verschillen tussen het minnelijk en gerechtelijk deskundigenonderzoek, arbitrage en bemiddeling,

– de hoedanigheid van gerechtsdeskundige: aansprakelijkheid, verzekering en deontologie.

Bijzondere aandacht gaat naar, hoe dit alles in de praktijk wordt georganiseerd, onder meer aan de hand van een test-case.

De lessen worden gegeven door magistraten, advocaten, ir. architecten en architecten, allen prominenten binnen hun vakgebied.

Het succesvol volgen van onze cursus Gerechtelijk, en het slagen voor het examen, is één van de verplichtingen waaraan moet worden voldaan voor uw aanvaarding als effectief lid of gecoöpteerd lid van de NCDAB vzw.

De cursus is erkend door FOD Justitie. De cursist die voor het examen slaagt, ontvangt een getuigschrift en kan zich kandidaat stellen om opgenomen te worden in het Nationaal Register van gerechtsdeskundigen.

Mocht u nog geen plannen hebben in die richting, dan nog is het goed om weten hoe een gerechtelijke procedure te voorkomen en hoe zich te gedragen als u er toch bij betrokken wordt.

De cursus gaat door in de rechtbank Gent, Opgeëistenlaan 401.

De lessencyclus omvat vier volledige dagen van 08:30 tot 18:00 uur en dit telkens op
vrijdag 3, 10, 17, 24 maart met examen op 21 april 2023

 

Vul het formulier op deze link:  https://www.ncdab.be/kalender/events/34

en stort het passende bedrag op rekeningnummer BE41.0013.2946.3610 van de “NCDAB vzw”

(IBAN: BE41.0013.2946.3610 – BIC: GEBABEBB) met vermelding van de naam van de aanwezige persoon en “Cursus G2023”.  U ontvangt dan per kerende de bevestiging van inschrijving en factuur.

Te storten bedrag: 

o   Voor leden NCDAB                                            966,94 € + 203,06 € BTW = 1.170,00 €

o   Voor leden NAV en leden FEBEX                    1.239,67 € + 260,33 € BTW =  1.500,00 €

o   Voor niet-leden                                               1.570,25 € + 329,75 € BTW = 1.900,00 €

Inbegrepen cursusteksten, verfrissingen, maaltijden en het “Handboek juridische opleiding gerechtsdeskundigen” (die Keure – NCDAB – ie-net).

Indien u wenst gebruikt te maken van de KMO portefeuille, vragen wij u om reeds het voorschot van 21% (203,06/260,33/329,75 € BTW) te storten, welke geldt als bevestiging van uw inschrijving.

Gezien de STRIKTE BEPERKTHEID aan plaatsen, zal de inschrijving pas geldig zijn NA overschrijving van het gepaste bedrag en bevestiging door het NCDAB vzw.

Voor meer info kan u mailen naar info@ncdab.be