Historiek

De Federatie van Belgische Expertenverenigingen, verkort FEBEX, telt voor het ogenblik 11 leden expertenverenigingen.

Op het initiatief van drie verenigingen werd de federatie opgericht eind 2000.

Op 16 januari 2003 werden de statuten van FEBEX ondertekend door afgevaardigden van 8 verenigingen van experten, en gepubliceerd in het staatsblad. Op 26/10/2018 werden de statuten gewijzigd.

De stichtende leden van FEBEX waren, in alfabetische orde:

 • ABEX : Associatie van Belgische Experten
 • ARSON SUB CLUB : Vereniging van experten in de strijd tegen verzekeringsfraude
 • BAMTES : Belgische Associatie van Maritiem Technische Experten
 • CEJA-KGSO : Belgische Kamer van Deskundigen gelast met Gerechtelijke en Scheidsrechterlijke Opdrachten
 • CNEAB–NCDAB : Nationaal College van Deskundigen Architecten van België
 • GEBCAI : Beroepsvereniging van de experten in Brand Ongevallen en Algemene Risico’s (BOAR)
 • KRID : Kamer van geregistreerde Ingenieur-Deskundigen – KVIV.
 • UBG–BUL : Belgische Unie van Landmeters experten

Doelstellingen

De doelen van de federatie zijn de volgende:

 • Het samenbrengen van beroepsverenigingen waarvan de leden het beroep van expert uitoefenen ;
 • De morele en de materiele belangen gemeenschappelijk aan alle aangesloten verenigingen beschermen en bevorderen ;
 • De middelen onderzoeken die de problemen in verband met hun beroepsactiviteit kunnen helpen oplossen ;
 • De professionele, economische en sociale problemen betreffende de gemeenschappelijke activiteiten van deskundigen bestuderen ;
 • De initiale en permanente vorming van de deskundigen bevorderen ;
 • De erkenning van de titel van deskundige verkrijgen ;
 • De kwalificatie van de deskundigen die lid zijn van de verenigingen te harmoniseren, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de verenigingen en beroepen die erin vertegenwoordigd zijn ;
 • Op regionaal, communautair, federaal en internationaal niveau de verenigingen die aangesloten zijn vertegenwoordigen bij de overheid, de andere organisaties, de internationale instellingen in het algemeen, bij elke openbare of privé – instelling, die de gemeenschappelijke bezigheidsterreinen kan aanbelangen ;
 • De werking van de aangesloten verenigingen op elkaar afstemmen ;
 • Oprichten van en/of deelnemen aan alle verenigingen van gemeenschappelijk, professioneel of sociaal belang ;
 • In het algemeen de gemeenschappelijke doelstellingen van de verenigingen na te streven op gewestelijk, communautair, federaal en internationaal vlak.

Ieder aangesloten vereniging zal haar eigenheid, en al haar middelen betreffende haar eigen belangen behouden.

In het raam van deze gestelde doelen, wenst de Federatie een vertegenwoordigende rol te spelen bij de verschillende instanties op het gebied van de expertise, en ook op het gebied van de gerechtsexpertise.

Raad van Bestuur

Bij beslissing van de algemene statutaire vergadering van 20 maart 2023 werd de Raad van bestuur samengesteld als volgt:

 1.  Joost Beke NCDAB Voorzitter
 2. Axel Beerens CIBEX
 3. Alain Hendoux BUL-BOLE
 4. David Martens KAVEX  Ondervoorzitter
 5. Kurt Hoorne : AGRO EXPERTEN
 6. Luc Vancalbergh KRID
 7. Marco Fleerackers KGSO-CEJA
 8. Rudi Heselmans AAEIA
 9. Suzanna Stoot ARGVS-ARTSEXPERTS
 10. Dominique Krickovic – Secretaris-Generaal – Penningmeester

Directie Comité

Het Directie Comité bestaat uit de voorzitter van de Raad van Bestuur, de secretaris-generaal en de schatbewaarder.

 • Voorzitter: Joost Beke
 • Secretaris-Generaal: Dominique Krickovic

Reglement van Inwendige Orde